Ostatní projekty

MPO OPPIK CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012271 „Funkcionalizace nanovlákenné struktury“ .

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012271

Doba řešení: 2018-2020

Objem finančních prostředků: 7 300 000 (dotace na UJEP cca 4 000 000 Kč)

Řešitel: Jan Malý, PhD (řešitel na UJEP)

Anotace: Projekt je zaměřen vývoj funkcionalizovaných materiálu vhodných pro krytí ran.  Materiály zajistí řízené uvolňování léčiv - analgetik, antibiotik, nebo aditivaci biologicky aktivních látek např. enzymů. Projekt navazuje na předchozí aktivity žadatele a spolupracující VaV organizace v oblasti vývoje materiálů na krytí ran. Projekt využívá nové postupy přípravy nanovlákenných struktur obsahujících modifikovaný chitosan. Tato technologie je předmětem patentu CZ 307059.

 

AZV 16-29738A „Detection and evaluation of circulating tumor cells (CTCs) in patients with lung adenocarcinoma by microfluidic chip technology“.

Číslo projektu: AZV 16-29738A

Doba řešení: 2016-2019

Objem finančních prostředků: 5 757 000 (celkem UJEP)

Řešitel: Jan Malý, PhD

Anotace: Circulating tumor cells (CTCs) represent one of the promising diagnostic targets in monitoring of lung adenocarcinoma progression and malignant transformation. Here we propose a microfluidic chip (MLC Chip) which will enable to isolate (count) population of CTCs from peripheral blood sample of histologically proved adenocarcinoma stage IIb-IV patients and to sort them on their respective phenotype (epithelial/mesenchymal) on the level of the individual cells with the possibility of subsequent cell release for cultivation and/or gene expression profiling. The MLC Chip with filtration and single-cell sorting unit will be presented along with the novel types of binding proteins for EpCAM and N-Cadherin markers for CTCs on-chip capture. The overall goal is to evaluate the clinical relevance of different CTC phenotypes on early diagnostics of lung adenocarcinoma, correlate their occurrence with the carcinoma stage and progression, divide a population of patients in high/low risk groups, predict diagnosis and finally to adjust a medical treatment for individual patients.