Projekty

Bližší informace o řešených projektech (posledních 5let) naleznete v jednotlivých záložkách.

 

COST

OC-2017-1-22020

2018-2022

Dr. Dominika Wróbel

Cancer nanomedicine - from the bench to the bedside (NANO2CLINIC)

MŠMT

OPVVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007411

2018-2022

Jan Malý, PhD

UniQSurf - Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů

MŠMT

OPVVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001821

2016-2020

Jan Malý, PhD

Dobudování a upgrade RI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost

(Pro-NanoEnviCZ)

MPO

OPPIK CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012271

2018-2020

Jan Malý, PhD

Funkcionalizace nanovlákenné struktury

MŠMT

OPVVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002678

2018-2022

Jan Malý, PhD

Rozvoj přístrojového vybavení pro přírodovědné a technické doktorské programy na J. E. Purkyně v Ústí n.L

AZV

AZV 16-29738A

2016-2019

Jan Malý, PhD

Detection and evaluation of circulating tumor cells (CTCs) in patients with lung adenocarcinoma by microfluidic chip technology

TAČR

TJ01000077

2018-2019

Michaela Liegertová, PhD

ZEBRACHIP - mikrofluidní čip pro automatizované masivní in vivo testování biologických účinků aktivních látek

TAČR

TG02010049 COMNID – dílčí projekt „DPK 2017/11

2017

Jan Malý, PhD

Nanovlákenné materiály na bázi fotokroslinkovaného chitosanu pro funkční krytí ran

MŠMT

 

2016-2022

Jan Malý, PhD

Marcel Štofik, PhD

Dr. Dominika Wróbel

Doc. Zdena Kolská, PhD

Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost (NanoEnviCz)

UJEP SGS

2017-53-002-3

2017-2019

Michaela Liegertová, PhD

Mgr. Regina Herma

Využití dendrimerů pro dopravu molekul s terapeutickým

potenciálem do xenograftů lidských nádorových buněk v

jednoduchém in vivo systému

UJEP SGS

 

2018-2020

Jan Malý, PhD

Mgr. Petr Aubrecht

 

Vývoj nano/mikrostrukturovaných funkčních materiálů a

detekčních mikrozařízení pro lékařskou diagnostiku

UJEP SGS

 

2018-2020

Jan Malý, PhD

Mgr. Zuzana Nejedlá

Mgr. Zuzana Žmudová

Studium toxicity a biologické aktivity nanočástic a jejich komplexů s léčivy v in vitro a in vivo biologickém

modelu

UJEP SGS

 

2018-2020

Jan Malý, PhD

Mgr. Jiří Smejkal

Mikrosystém pro separaci, kultivaci a studium

cirkulujících nádorových buněk (CTC)

GAČR

15-05903S
 

2015-2017

Jan Malý, PhD

Nové karbosilanové dendrimery pro biomedicínské aplikace – interakce s biomolekulami a biomembránami

Inovační voucher

ÚK 15/SML0933

2015

Jan Malý, PhD

Technologie síťování nanovláken z chitosanu

GAČR

13-06609S, P108
 

2013-2017

Jan Malý, PhD

Marcel Štofik, PhD

 

Příprava nano a mikrostruktur na substrátu interakcí s laserovým svazkem

GAČR

13-06989S, P106
 

2013-2015

Jan Malý, PhD

Marcel Štofik, PhD

 

Plazmo-chemické modifikace fylosilikátu pro funkční nanostruktury

MŠMT

7AMB13PL011
 

2013-2014

Jan Malý, PhD

 

Properties of mesoporous silica and ability to interactions with nucleic acids