Laboratoř fluorescenční mikroskopie

Odpovědná osoba: Jan Malý, PhD

Laboratoř je součástí Laboratoře mikroskopie atomárních sil. Je vybavena inverzním fluorescenčním mikroskopem (Olympus) s možností automatického, počítačem řízeného, posunu manipulačního stolku. Mikroskop je využíván převážně pro pozorování tkáňových kultur.

Inverzní fluorescenční mikroskop s automatickým posuvným stolkem
Inverzní fluorescenční mikroskop s automatickým posuvným stolkem (Olympus)