Mgr. Petr Aubrecht

Aubi.aubrech@gmail.com

http://www.researchgate.net/profile/petr_aubrecht2

 

POZICE

PhD student oboru Aplikované nanotechnologie PřF UJEP (od r. 2017)

 

VZDĚLÁNÍ

Mgr. / 2017 – Přírodovědecká fakulta Jana Evangelisty Purkyně

Magisterské studium oboru Aplikované nanotechnologie

 

ZÁZEMÍ

Laboratoř biosenzorů a mikrotechnologií

Laboratoř fluorescenční mikroskopie

Laboratoř biotechnologie

 

VÝZKUMNÉ AKTIVITY

Hlavním zaměřením je vývoj nano/mikrostrukturovaných funkčních materiálů a detekčních mikrozařízení pro lékařskou diagnostiku. To zahrnuje návrh, přípravu a kompletaci mikrofluidních zařízení a jejich testování pro využití v aplikacích jako je studium toxicity na modelových organismech (Danio rerio) nebo k filtraci nádorových buněk.

 

ABSOLVOVANÉ KURZY

2013 – Inženýrství kostní tkáně

Centrum Biomedicínského Výzkumu

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i

 

PROJEKTOVÉ AKTIVITY

TAČR – ZEBRAFISH – Mikrofluidní čip pro automatické masivní in vivo testování biologických účinků aktivních látek

AZV ČR – Detection and evaluation of circulating tumor cells (CTCs) in patients with lung adenocarcinoma by microfluidic chip technology

OP VVV UniQSurf – Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů

SGS – Vývoj nano/mikrostrukturovaných funkčních materiálů a detekčních mikrozařízení pro lékařskou diagnostiku

 

LABORATORNÍ PRAXE

mikroabrazivní pískování, RIE, UV a elektronová litografie, modifikace povrchů plazmatem, nanášení tenkých vrstev napařováním a magnetronovým naprašováním, 3D mikrotisk, optická a fluorescenční mikroskopie, SEM, AFM