TAČR

Technologická agentura České republiky (TA ČR) byla založena v roce 2009 pro zintenzivnění a podporu spolupráce mezi výzkumnými organizacemi podporovanými státem a podnikatelskou sférou. V rámci svých 12 programů vybírá a následně financuje projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

 

Projekty:

TAČR TJ01000077 „ZEBRACHIP - mikrofluidní čip pro automatizované masivní in vivo testování biologických účinků aktivních látek.“

Číslo projektu: TJ01000077

Poskytovatel: TAČR

Doba řešení: 2018-2019

Objem finančních prostředků: 3 120 000Kč

Řešitel: Michaela Liegertová, PhD

Anotace: Předmětem řešení návrhu projektu je vývoj a testování mikrofluidního čipu pro automatizované in vivo studie účinků potenciálně farmakologicky účinných látek na embryích modelového organismu sladkovodní ryby Danio rerio. Projekt se zabývá návrhem, přípravou prototypů tohoto zařízení, testováním jeho funkčnosti při kultivaci rybích embryí a ověřením jeho parametrů pro testování modelových farmakologicky účinných látek.

 

TAČR TG02010049 COMNID – dílčí projekt „DPK 2017/11 - Nanovlákenné materiály na bázi fotokroslinkovaného chitosanu pro funkční kryt ran.“

Číslo projektu: TG02010049

Poskytovatel: TAČR

Doba řešení: 2017

Objem finančních prostředků: 750 000Kč

Řešitel: Jan Malý, PhD

Anotace: Předmětem řešení tohoto dílčího projektu je dopracování a ověření nové technologie přípravy fotokroslinkovatelného nanovlákenného materiálu z přírodního, biokompatibilního a biodegradabilního materiálu chitosanu. Nanovlákenná struktura vyrobená z modifikovaného chitosanu a následně stabilizovaná UV zářením bude využita pro výrobu zdravotnického prostředku, funkčního krytu ran. Tato nová technologie byla vyvinuta UJEP ve spolupráci s partnerem z komerčního sektoru a bude patentována.