Mgr. Petr Panuška

KONTAKT

petr.panuska@ujep.cz

http://www.linkedin.com/

 

POZICE

Technik / vědecký pracovník PřF UJEP (od r. 2018)

 

VZDĚLÁNÍ

Mgr. / 2018 – Přírodovědecká fakulta UJEP

Magisterské studium, obor Analytická chemie životního prostředí a toxikologie

 

ZÁZEMÍ

Laboratoř biosenzorů a mikrotechnologií

Laboratoř biotechnologie

Laboratoř fluorescenční mikroskopie

Laboratoř litografických technik

Laboratoř mikroabrazivních metod

Laboratoř mikroskopie atomárních sil

Laboratoř modelových organismů

Laboratoř pro přípravu a charakterizaci laboratorních vzorků

Laboratoř tkáňových kultur

 

NÁPLŇ PRÁCE

Podpůrná technická činnost v oblasti vývoje a testování nových MOC zařízení pro diagnostické aplikace

Plnění úkolů souvisejících s laboratorním provozem, příprava roztoků, chemikálií, kultivace buněk, provádění samostatných analýz a měření, objednávání a výměna tlakových láhví

Zajištění rutinních měření a vyhodnocení dat pro výzkumné pracovníky

Výpomoc s experimentální činností

 

PROJEKTOVÉ AKTIVITY

OP VVV UniQSURF – Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů

 

LABORATORNÍ PRAXE

Běžné instrumentální analytické metody – spektroskopické (UV/VIS spektrometrie, IČ spektrometrie, AAS, ICP-OES), elektrochemické (konduktometrie, potenciometrie, voltametrie a polarografie), hmotnostní spektrometrie, GC, HPLC, elektromigrační metody, měření hustot a viskozit kapalin - vibrační denzimetr a mikroviskozimetr Anton Paar (měření v rámci diplomové práce)