Laboratoř modelových organismů

Odpovědná osoba: Michaela Liegertová, PhD

 

Laboratoř slouží k chovu modelového organismu Danio rerio (Zebrafish), jenž nám poskytuje možnost nepostradatelného in vivo testování toxicity či biomedicinského využití vybraných molekul (např. nanočástic s terapeutickým potenciálem).

V laboratoři je přítomno pět akvárií s chovnými jedinci, vybavených filtračními systémy, teploměry a topnými tělesy. Dále je zde binokulární lupa, kompresor a micro-injection set.

Pro optimální chov jedinců a jejich množení, jenž nám poskytuje embrya pro vybrané experimenty, je místnost vybavena speciálním světelným systémem respektujícím žádanou fotoperiodu ryb. 

Experimenty probíhající v této laboratoři zahrnují například xenotransplantace, během kterých je do embryí pomocí micro-injection setu injekován xenograft lidské rakovinné tkáně, na němž je poté možné sledovat biologickou aktivitu různých molekulových systémů. Těmi jsou v současné době zejména dendrimery, představující potenciální možnost cílené dopravy léčiv do již zmíněných xenograftů v in vivo systému.

Dále zde probíhají testy toxicity těchto částic, ale také testy toxicity plastů či vliv koagulovaných vajíček na vývoj ostatních jedinců v embryonálním stádiu. Kromě těchto procesů zde probíhají částečně také analýzy prostřednictvím zmíněné stereolupy.

 

Laboratoř je registrované uživatelské zařízení, ve kterém jsou chovány geneticky upravení jedinci pro snadnou analýzu karcinogeneze a také vývojových poruch embryí.

 

V tomto prostoru probíhá také školení diplomantů a praktická část jejich prací s příbuzným tématem.

 

Laboratoř modelových organismů
Laboratoř modelových organismů