Laboratoř biotechnologie

Certifikovaná GMO laboratoř I. třídy.

Odpovědná osoba: Michaela Liegertová, PhD

V této moderně vybavené klimatizované laboratoři probíhá příprava, zpracování a analýza širokého spektra biologických vzorků (bakteriálních, rostlinných i živočišných) a nanočásticových systémů, praktická výuka i realizace tematických závěrečných prací studentů se zaměřením na biologii a nanotechnologie.

Molekulárně-biologická sekce laboratoře poskytuje zázemí pro běžné molekulárně-biologické metody (práce s DNA, RNA i proteiny, molekulární klonování, imunohistochemie, kvantitativní analýzy změn genové exprese apod). Laboratoř je vybavená biohazard boxem a certifikovaná pro práci s GMO organismy.

Bio-nanotechnologická sekce poskytuje zázemí v oblasti přípravy a charakterizace biomolekul (DNA, RNA, proteiny) a jejich biohybridních komplexů s organickými a anorganickými nanočásticemi.  Využití těchto komplexů je směrováno zejména do oblasti bioanalytiky (biosensorů), především ve spojitosti s mikrofluidními zařízeními vyvíjenými v Laboratoři biosenzorů a mikrotechnologií.

 

Vybavení:

qRT-PCR cycler LC480 (Roche) – kvantitativní analýza a detekce genové exprese

Průtokový cytometr ATUNE NXT (Thermofisher) - analýza buněčných populací a mikročástic

Mikrodestičkový reader GloMax (Promega) - spektrofluorimetr/luminometr pro studium absorbance, fluorescence a luminiscence v 96/384 jamkovém formátu

Spektrofluorimetr FLuormax (HORIBA) - analýza vzorků fluorescenčními technikami (včetně polarizované fluorescence)

Analyzátor nanočástic Zetasizer NanoZS (Malvern) – analýza nanočástic metodou dynamického rozptylu světla (DLS) a zeta-potenciálového měření

Zařízení pro tisk mikročipů SpotBot (Arrayit) – tisk DNA, proteinů či buněk na čip

Čtečka mikročipů InnoScan (Arrayit)

Biosensor SPR (SensiQ) - analýza na principu měření rezonance povrchových plasmonů

Elektrochemická pracovní stanice Autolab (Eco Chemie B) - s femtoampérovou citlivostí a zařízením pro automatizovanou průtokovou vstřikovací analýzu (FIA Lab)

FPLC systém pro nízkotlakou separaci látek

Invertovaný fluorescenční mikroskop (Olympus)

Buněčný sorter (Sony)

Biohazard box

Zázemí pro běžné molekulární klonování (PCR cycler, elektroforéza, termobloky, stolní centrifugy, centrifuga na mikrodestičky, elektronické dávkovače).

 

Laboratorní výuka

Praktika z charakterizace nanomateriálů

Praktikum z metod přípravy nanomateriálů

Bio-mikroelektromechanické systémy

Bioanalytické metody

Molekulární biologie

Metody v molekulární biologii

 

Laboratoř bude v roce 2019 vybavena NGS sekvenátorem (projekt OPVVV U21-KI).