Mgr. Jiří Smejkal

KONTAKT

jiri.smejkal@ujep.cz

http://www.researcherid.com/rid/M-9029-2018

http://orcid.org/0000-0003-3180-2703

http://www.researchgate.net/profile/Jiri Smejkal6

 

POZICE

PhD student oboru Aplikované nanotechnologie PřF UJEP (od r. 2016)

 

VZDĚLÁNÍ

Mgr. / 2016 – Přírodovědecká fakulta Jana Evangelisty Purkyně

Magisterské studium oboru Biologie

 

ZÁZEMÍ

Laboratoř biosenzorů a mikrotechnologií

Laboratoř fluorescentní mikroskopie

Laboratoř tkáňových kultur

Laboratoř mikroabrazivních technik

 

VÝZKUMNÉ AKTIVITY

Hlavním zaměřením je návrh, prototypování a výroba mikrofluidních systémů a LOC zařízení pro použití v buněčné biologii a pro studium modelových aquatických organismů.

 

PROJEKTOVÉ AKTIVITY

Probíhající:

SGSMikrosystém pro separaci, kultivaci a stadium cirkulujících nádorových buněk (CTC)

TAČR – ZEBRACHIP – Mikrofluidní čip pro automatické masivní in vivo testování biologických účinků aktivních látek

AZV ČR – Detection and evaluation of circulating tumor cells (CTCs) in patients with lung adenocarcinoma by microfluidic chip technology

OP VVV UniQSurf – Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů

Ukončené:

SGS – Nové hybridní materiály pro biomedicínské aplikace

 

LABORATORNÍ PRAXE

Fluorescenční a optická mikroskopie, elektronová mikroskopie (SEM), mikrofluidika, práce ve sterilních podmínkách, kultivace adherentních savčích buněk, průtoková cytometrie, powder blasting, UV fotolitografie, RIE, magnetronové naprašování, spin coating, měření kontaktního úhlu, programování mikrokontrolérů, 3D tisk