Laboratoř mikroskopie atomárních sil

Odpovědná osoba: Jan Malý, PhD

Laboratoř slouží pro potřebu výzkumu v oblasti nanobiotechnologií.  Je vybavena mikroskopem atomárních sil (AFM) Integra  (NT-MDT, Rusko). Jedná se o mikroskop schopný pozorování vzorků až s atomárním rozlišením (v závislosti na typu vzorku).

Laboratoř se specializuje především na uplatnění této mikroskopické metody při studiu biologických vzorků v jejich nativním (přirozeném) prostředí, tj. např. ve vodných roztocích. Tato metodika přináší v posledních letech v biologii řadu zcela nových poznatků o struktuře a vlastnostech biomolekul (proteinů, nukleových kyselin, biomembrán) v nanoměřítku, které jsou jinými mikroskopickými metodami (např. elektronová mikroskopie) jen obtížně dosažitelné, pokud vůbec.

Jedním z příkladů je sledování interakce proteinů s biologickými membránami ve vodném prostředí v reálném čase, studium mechanických vlastností biopolymerů a jednotlivých proteinů, studium membránových proteinů atp.

Mikroskop atomárních sil
Mikroskop atomárních sil Integra (NT-MDT, Rusko)