Laboratoř tkáňových kultur

ertifikovaná GMO laboratoř I. třídy.

Odpovědná osoba: Dr. Dominika Wróbel

 

Laboratoř tkáňových kultur byla vybudována v roce 2015 a je vybavena laminárním boxem třídy Biohazard II, CO2 inkubátorem, světelným mikroskopem, Dewarovou nádobou pro uchovávání buněčných linií v tekutém dusíku a autoklávem.

Pro účely kultivace je také dostupný systém pro statickou a průtokovou kultivaci buněk pod fluorescenčním mikroskopem s možností sekvenčního snímání obrazu barevnou nebo monochromatickou kamerou při dlouhodobých experimentech (Laboratoř fluorescenční mikroskopie).

Práce prováděné v laboratoři jsou zaměřeny:

  • k provádění experimentů na buněčných liniích pro vědecko-výzkumné a projektové aktivity zaměstnanců katedry v rámci probíhajících výzkumných projektů. Provádí se zde pasážování a zamražování buněk, příprava buněčných vzorků pro průtokovou cytometrii. Dostupné buněčné linie jsou používány pro screening cytotoxicity a cytostatických účinků známých nebo nově syntetizovaných dendrimerních polymerů. Buňky jsou rovněž analyzovány fluorescenčním barvením a pomocí elektronové mikroskopie.
  • k experimentální práci studentů katedry, zejména pro plnění úkolů závěrečných prací. Testují se zde podmínky kultivace buněk na různých typech speciálně upravených povrchů polymerních, nanovlákenných, skleněných nebo křemíkových substrátů. Probíhájí zde také experimenty analyzující vhodné podmínky kultivace buněk v statických a průtokových mikrosystémech.
  • k výuce studentů NMgr. studia biologie a aplikovaných nanotechnologií
Laboratoř tkáňových kultur
Laboratoř tkáňových kultur