Zebrafish

Danio rerio, českým názvem Danio pruhované (také známé pod anglickým označením „zebrafish“), je malá sladkovodní ryba, z čeledi kaprovitých (Cyprinidae), třídy paprskoploutvých (Actinopterygii). Pochází z oblasti východní Indie a Bengálska, kde obývá přítoky řeky Gangy. Je rozšířena v Asii od Pákistánu po Bhútán.

V posledních desetiletích se Danio rerio stalo velmi využívaným modelovým organismem v oblasti výzkumu obecně, a to především pro jeho prostorovou, finanční a organizační nenáročnost a krátkou generační dobu. Důležitou vlastností je velké množství a mimotělní vývoj embryí, která jsou průhledná, což umožňuje snadné sledování embryonálního vývoje přímo pomocí mikroskopu.

Výzkumné aktivity našeho pracoviště užívají tohoto modelového organismu zejména pro studování toxicity, účinků a interakcí nanočástic a biologicky aktivních látek v in vivo kontextu. Další oblastí využití je pak výzkum karcinogeneze prostřednictvím xenotransplantací.

Laboratoř modelových organismů
         Laboratoř modelových organismů
Danio
                  Danio rerio (zebrafish)