Mgr. Regina Herma

KONTAKT

hermaregina@gmail.com

https://www.researchgate.net/profile/Regina_Herma

https://www.linkedin.com/in/reginaherma/

 

POZICE

PhD student oboru Aplikované nanotechnologie PřF UJEP (od r. 2015)

vzdělání

Mgr. / 2015 – Přírodovědecká fakulta Jana Evangelisty Purkyně

Magisterské studium oboru Biologie

 

ZÁZEMÍ

Laboratoř mikroskopie atomárních sil

Laboratoř fluorescenční mikroskopie

Laboratoř biotechnologie

Laboratoř tkáňových kultur

 

VÝZKUMNÉ AKTIVITY

Hlavním zaměřením je studium vlivu interakce karbosilanových dendrimerů (generace, povrchové modifikace) s vybranými nukleovými kyselinami, zejména v modelových buněčných kulturách a pro jejich využití v biomedicíně.

 

PROJEKTOVÉ AKTIVITY

Probíhající

UniQSURF – Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů

TAČR – ZEBRACHIP – Mikrofluidní čip pro automatizované masivní in vivo testování biologických účinků aktivních látek

SGS – Využití dendrimerů pro dopravu molekul s terapeutickým potenciálem do xenograftů lidských nádorových buněk v jednoduchém systému in vivo

 

Ukončené

GAČR – Nové karbosilanové dendrimery pro biomedicínské aplikace - interakce s biomolekulami a biomembránami

SGS – Nové hybridní materiály pro biomedicínské aplikace

 

ABSOLVOVANÉ KURZY

Funkce a struktura buněčných membrán, Centrum Biomedicínského Výzkumu, Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i

Základy receptorové neurofyziologie, Centrum Biomedicínského Výzkumu, Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i

Optimalizace obrazu v mikroskopii pro biologické aplikace, Olympus Czech Group, s.r.o.

Osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů (oprávnění k používání pokusných zvířat) – 2017-2024, Ministerstvo zemědělství, Česká republika

         

LABORATORNÍ PRAXE

Běžně molekulárně biologické laboratorní techniky (izolace RNA, DNA, PCR, elektroforetické metody aj.), Nanosizer (měření DLS a ZP), AFM, fluorescenční mikroskopie, qRT-PCR, microplate-reader, práce s tkáňovými kulturami, průtoková cytometrie, testování toxicity in vivo.