3D kultury

Jako buněčné kultury se označují kultury buněk, pěstované v laboratoři, v podmínkách, jež napodobují jejich přirozené prostředí. Využití buněčných kultur je nesmírně široké.

Experimenty se nejčastěji provádějí na 2D buněčných kulturách, kdy buňky přisedají v jedné vrstvě na různé povrchy, např. plasty. Tyto 2D kultury buněk, však nejsou obklopené svým přirozeným mikroprostředím a jejich reakce na různé chemické látky či jiné podněty se může výrazně lišit od buněk vyskytujících se v živém organismu.

Proto se v dnešní době přistupuje k metodám tzv. 3D kultur. Jednou z těchto metod je i metoda nádorových sféroidů. Sféroidy jsou shluky buněk, které nemají možnost přisednutí k podkladu a tvoří tak mnohobuněčný útvar sférického tvaru. Tato technika mnohem věrněji napodobuje přirozené prostředí organismu, zejména v důsledku těsného kontaktu buněk a dalších fyziologicky relevantních stavů.

Metody buněčných kultur se v dnešní době využívají v řadě experimentů od testů toxicity až po testování léčiv.

 

Sféroidy v jamkách